TT Biden gặp các lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển, đề nghị hỗ trợ gia nhập NATO