TT Biden khẳng định cam kết bảo vệ Philippines trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Philippines