TT Biden ký ban hành Luật thắt chặt các hạn chế đối với Huawei, ZTE, để bảo vệ các hệ thống viễn thông của Hoa Kỳ