TNS Rubio kêu gọi chính phủ TT Biden đưa công ty phái sinh Honor của Huawei vào danh sách đen