TT Biden ký sắc lệnh sâu rộng để giải quyết các rủi ro về AI trước những lo ngại ngày càng tăng

Sắc lệnh được đưa ra sau một cảnh báo hồi tháng Năm của các nhà lãnh đạo công nghệ về việc AI có thể là một mối đe dọa về sự tồn vong của nhân loại.