TT Biden phản đối việc tăng thuế xăng để chi trả cho cơ sở hạ tầng