Tổng thống (TT) Joe Biden đã phát ngôn sai rằng chương trình xóa nợ cho sinh viên mới của chính phủ đã được Quốc hội thông qua như một điều luật.

“Chương trình này đã được thông qua,” ông Biden nói. “Chương trình này đã được thông qua bằng một hoặc hai cuộc bỏ phiếu.”

Chương trình xóa nợ cho sinh viên, vốn cung cấp khoản cứu trợ lên đến 20,000 USD cho hàng chục triệu sinh viên vay nợ, là một hành động của Nhánh Hành pháp.

Hồi tháng Tám, TT Biden đã công bố hành động hành pháp này với Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona, một người do ông Biden bổ nhiệm. 


Zachary Stieber
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Zachary Stieber chuyên đưa tin về Hoa Kỳ và Thế giới. Ông sống tại Maryland.

Thanh Nhã lược dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times 


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn