Viện Tài chính Quốc tế: Nợ toàn cầu trong quý đầu tiên đã tăng vọt lên 305 ngàn tỷ USD, đạt gần mức kỷ lục