TT Biden sẽ điều động quân đội, phân phối 500 triệu kit xét nghiệm trước làn sóng Omicron