TT Biden thừa nhận sẽ ‘mất một thời gian’ để lạm phát giảm bớt