TT Biden: Tòa Bạch Ốc đang hành động để buộc các hãng hàng không chịu trách nhiệm về tình trạng hủy chuyến bay