TT Biden tuyên bố ‘Chúng ta đang đi đúng hướng’ trong việc giải quyết lạm phát