TT Biden xác nhận việc Hoa Kỳ gửi hệ thống hỏa tiễn tiên tiến, đạn dược cho Ukraine