Giá dầu vượt 120 USD/thùng khi Âu Châu xem xét các biện pháp trừng phạt Nga