TT Indonesia: Ông Putin đồng ý mở tuyến hải vận để xuất cảng lương thực Ukraine