TT Thái Anh Văn: Đài Loan đã mất đi ‘một người bạn chân thành’ sau sự ra đi của ông Abe