TT Trudeau ủng hộ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của Ontario do các cuộc biểu tình