Hoa Kỳ: Các khoản phân bổ ngân sách để phát triển các dự án năng lượng nhiệt hạch bị thiếu hụt do giới hạn chi tiêu

Thành viên Đảng Dân Chủ chủ chốt kêu gọi chính phủ Tổng thống Biden và Quốc hội tăng cường tài trợ nếu Hoa Kỳ phải tiếp tục dẫn đầu thế giới về công nghệ năng lượng mới nổi.