Những công dân Mỹ mới nhất đón mừng tư cách công dân vào Ngày Độc Lập

Hai mươi người nhập cư từ 17 quốc gia đọc lời tuyên thệ trung thành ở miền Trung Florida tại một trong hàng trăm lễ nhập tịch vào ngày 04/07 trên khắp đất nước.