Từ CNN đến Gannett, ngành công nghiệp truyền thông đang sa thải nhân viên trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế