‘Tự do sẽ mãi ở nơi đây,’ ông DeSantis nói trong bài diễn văn chiến thắng sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai