Từ phá án đến tiên tri, tại sao những giấc mộng lại kỳ diệu đến vậy?