Tướng Milley: Chiến tranh Ukraine sẽ kéo dài hơn nhiều so với dự đoán