Tướng Milley gọi việc rút quân khỏi Afghanistan là một ‘thất bại về mặt chiến lược’