Tướng Mỹ: Quân đội Hoa Kỳ có thể ‘học những bài học sai lầm’ từ cuộc chiến Ukraine