Tuyên bố của EU nêu bật tình trạng nhân quyền bị xói mòn ở Hồng Kông