Trong năm ngoái, trụ sở khu vực của các công ty Hoa Kỳ tại Hồng Kông đã giảm 14 cơ sở xuống còn 240 cơ sở, trong khi trụ sở khu vực của các công ty Trung Quốc đã giảm 1 cơ sở xuống còn 251 cơ sở.

Vào năm 2022, trong số tất cả các công ty ngoại quốc có trụ sở khu vực tại Hồng Kông, lần đầu tiên sau 31 năm, số lượng công ty Trung Quốc đã vượt qua số lượng công ty Mỹ.

Hôm 24/11, Cục Thống kê và Điều tra dân số của Chính quyền Hồng Kông đã công bố báo cáo “Khảo sát Thường niên năm 2022 về các công ty ở Hồng Kông có Công ty mẹ ở bên ngoài Hồng Kông.” Tính đến ngày 01/06, tất cả các công ty ở Hồng Kông, với các công ty mẹ ở bên ngoài Hồng Kông, có 1,411 trụ sở khu vực, 2,397 văn phòng khu vực, và 5,170 văn phòng địa phương. Các con số tương ứng trong năm 2021 là 1,457, 2,483, và 5,109. Trụ sở khu vực của các công ty ngoại quốc đã giảm 46 cơ sở kể từ năm 2021 và 130 cơ sở kể từ năm 2019, tức giảm 8%. Năm 2019, Hồng Kông có 1,541 trụ sở khu vực với các công ty mẹ ở ngoại quốc.

Kết quả khảo sát này cho thấy các công ty Trung Quốc có số lượng trụ sở khu vực cao nhất tại Hồng Kông, với 251 cơ sở, tiếp theo là Hoa Kỳ với 240 cơ sở, và Nhật Bản với 212 cơ sở. Tuy nhiên, các công ty Hoa Kỳ vẫn có số lượng văn phòng khu vực cao nhất tại Hồng Kông, với 430 cơ sở, tiếp theo là Nhật Bản với 402 cơ sở, và Trung Quốc với 327 cơ sở. Các công ty Trung Quốc có số lượng văn phòng địa phương cao nhất với 1,536 cơ sở, tiếp theo là Nhật Bản với 774 cơ sở, và Hoa Kỳ với 588 cơ sở.

Theo báo cáo này, năm quốc gia hàng đầu có trụ sở khu vực tại Hồng Kông, theo thứ tự giảm dần, Trung Quốc 251 (17.79%), Hoa Kỳ 240 (17%), Nhật Bản 212 (15%), Vương quốc Anh 134 (9.5%), và Đức 92 (6.5%).

Việc đặt “trụ sở khu vực tại Hồng Kông” có nghĩa là một văn phòng có một công ty mẹ bên ngoài Hồng Kông nhưng bản thân trụ sở ấy có quyền quản lý đối với các văn phòng và/hoặc hoạt động khác nhau trong nội bộ khu vực (Hồng Kông và một hoặc nhiều nơi khác).

Một “văn phòng khu vực” là văn phòng có một công ty mẹ bên ngoài Hồng Kông và chịu trách nhiệm điều phối các văn phòng và/hoặc hoạt động khác nhau trong khu vực (Hồng Kông và một hoặc nhiều địa điểm khác).

Và “văn phòng địa phương” có nghĩa là một văn phòng có một công ty mẹ bên ngoài Hồng Kông chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của chính văn phòng đó ở Hồng Kông (chứ không phải ở bất kỳ nơi nào khác).

Kể từ đầu năm 2020, số lượng công ty ngoại quốc đặt [sự hiện diện] tại Hồng Kông bắt đầu giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông.

Số lượng nhân viên biên chế của các công ty ở ngoại quốc cũng giảm đáng kể. Tính đến năm nay (2022), tổng số nhân viên của các công ty có công ty mẹ ở ngoại quốc tại Hồng Kông đã giảm xuống còn 468,000 người so với năm 2021 với 473,000 người. Số lượng nhân viên đã giảm 25,000 người kể từ năm 2019.

Số lượng thị thực việc làm do Hồng Kông cấp cho người lao động ngoại quốc đã giảm khoảng 2/3 trong thời kỳ đại dịch, và các hạn chế đi lại nghiêm ngặt đã khiến Hồng Kông bị tách khỏi phần còn lại của thế giới ở vị thế là một trung tâm tài chính quốc tế.

Hồi tháng 10/2022, trong bài diễn văn về chính sách của mình, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu) đã thừa nhận rằng lực lượng lao động đã giảm đi khoảng 140,000 người trong hai năm qua. Trong số những thiệt hại đó, hơn 60% là nhân sự cấp quản lý hoặc quản lý cao cấp. Trong số đó, những người trẻ từ 25 đến 39 tuổi đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phản ứng trước những con số này, cây viết độc lập Chu Kot Ming-yeung nói với The Epoch Times hôm 27/11: “Các biện pháp ngăn chặn đại dịch hà khắc của ĐCSTQ và việc thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông đã biến Hồng Kông thành một thành phố khác ở Trung Quốc đại lục, hoàn toàn phục tùng ĐCSTQ. Nhiều người ưu tú đã rời đi để tìm vùng đất mới ở ngoại quốc, và nhiều công ty cũng đã chuyển tài sản và nguồn lực của họ đi nơi khác. Vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông ngày càng trở nên tồi tệ hơn.”


Harry McKenny
BTV Epoch Times Tiếng Anh

Nhật Thăng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn