Tuyên truyền trong lễ kỷ niệm 100 năm: ông Tập Cận Bình siêu việt tất cả những người tiền nhiệm trong quá khứ, kể cả Mao Trạch Đông