Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ chậm lại; chi phí nơi ở vẫn tăng

Dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố chỉ vài giờ trước thềm cuộc họp chính sách tháng Sáu của Hệ thống Dự trữ Liên bang.