Tỷ lệ lạm phát thường niên của Hoa Kỳ giảm xuống dưới 5% lần đầu tiên sau 2 năm

Áp lực tăng giá vẫn còn hiện hữu trong các số liệu lạm phát hàng tháng, do giá nhà ở và xăng dầu tăng