Tỷ lệ nắm giữ nợ chính phủ Hoa Kỳ ở ngoại quốc giảm khi Trung Quốc tiếp tục bán phá giá công khố phiếu Hoa Kỳ

Nhiều trung tâm tài chính hơn đang theo chân Bắc Kinh, chẳng hạn như Thụy Sĩ và Luxembourg.