Úc hoãn mở biên giới quốc tế vì biến thể mới của virus Trung Cộng