Một hội đồng thành phố ở Úc bác bỏ kiến nghị ủng hộ nhóm đức tin bị đàn áp

Ủy viên hội đồng cho biết, ‘Họ đã bị tước đoạt các quyền và quyền tự do của mình và bị thu hoạch nội tạng một cách phi pháp.’