Ukraine trình diễn khí tài quân sự Hoa Kỳ, cam kết chống lại Nga