Tổng thống Ukraine thừa nhận khả năng xảy ra ‘chiến tranh toàn diện’ với Nga