Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Andy Ogles, người đã vận động tranh cử với tư cách là một người theo phái bảo tồn truyền thống ủng hộ nghị trình “Nước Mỹ Trước Tiên” của ông Donald Trump, đã đánh bại Thượng nghị sĩ Heidi Campbell của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội Địa hạt số 5 của Tennessee.

Theo các quan chức bầu cử của tiểu bang, ông Ogles đã giành được hơn 123,000 phiếu bầu, tương đương 55.9%, so với khoảng 93,000 phiếu bầu, tương đương 42.3% phiếu bầu của bà Campell.

Trong bài diễn văn chiến thắng của mình, ông Ogles nói: “Có một làn sóng đang quét qua đất nước này. Và như tất cả chúng tôi đã nói, chúng tôi muốn đất nước của chúng ta trở lại. Và đêm nay, chúng ta đã lấy lại được đất nước này.”

“Đây sẽ là một lời cảnh tỉnh đối với chính phủ ông Biden, rằng quý vị không lắng nghe người dân của đất nước này,” ông tiếp tục. “Chúng tôi phát ngán và mệt mỏi với nghị trình của quý vị, hãy khắc phục nền kinh tế, hãy làm cho chúng ta trở nên độc lập về năng lượng, và hãy đóng cửa … biên giới.”

“Chúng ta là một quốc gia của những tín đồ Thiên Chúa Giáo và những người có đức tin, và chúng ta có quyền tín ngưỡng,” ông nói thêm. “Chúng tôi sẽ khắc phục nền kinh tế này, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới này, và chúng tôi sẽ sa thải bà Nancy Pelosi.”

Sau chiến thắng của ông, một số thành viên Đảng Cộng Hòa đã viết trên Twitter để chào mừng ông Ogles đắc cử vào Quốc hội.


Frank Fang
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Anh Frank Fang là một ký giả tại Đài Loan. Anh đưa tin về Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan. Anh có bằng Thạc sĩ về khoa học vật liệu tại Đại học Thanh Hoa ở Đài Loan.

Bản tin có sự đóng góp của Jeff Louderback
Khánh Ngọc lược dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn