Ủy ban Hạ viện: Ông Fauci ‘thúc giục’ việc soạn thảo nghiên cứu để ‘bác bỏ’ thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm COVID