Ủy ban Hạ viện thành lập nhóm công tác để chống lại sự kiểm soát của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng

Nhóm công tác này sẽ chịu trách nhiệm xây dựng luật và nâng cao nhận thức để chống lại sự thống trị của ĐCSTQ đối với các khoáng sản quan trọng.