Ủy ban LHQ kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các hệ thống lao động cưỡng bức