Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ công bố báo cáo về nhân quyền ở Trung Quốc: ĐCSTQ gia tăng đàn áp Pháp Luân Công