Công an Trung Quốc gửi giấy trắng cho gia đình học viên Pháp Luân Công thay cho thông báo bắt giữ

‘Thật đáng kinh ngạc khi họ thực sự có thể sử dụng một tờ giấy trắng để đại diện cho một văn bản pháp lý chính thức … Không từ ngữ nào diễn tả được sự điên rồ và phi lý này.’