Uỷ ban Âu Châu tài trợ cho Hà Lan để tạo thuận lợi cho việc ‘đóng cửa tự nguyện’ các trang trại