Chính phủ Hà Lan sẽ cưỡng ép thu mua trang trại từ nông dân để thúc đẩy nghị trình toàn trị