Ủy viên FCC: Chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng khí cầu tầm cao để cung cấp internet cho người dân Cuba