Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Ủy viên quận Texas: Các nghệ sĩ múa Shen Yun ‘tài năng ngoài sức tưởng tượng’