Quốc sắc thiên hương thời cổ đại, ai là mỹ nhân quốc sắc đầu tiên?