Liên hoa: Vì sao loài hoa nơi thiên thượng khai nở chốn nhân gian?