Vì sao Trung Cộng chậm công bố toàn văn Nghị quyết lịch sử thứ 3?