Video: Chung kết cuộc thi Múa cổ điển Trung Hoa Quốc tế do NTD tổ chức lần thứ 9 và Lễ trao giải