Video cho thấy một số lượng lớn người di cư xếp hàng ở Texas trước khi Đề mục 42 hết hiệu lực

Đa phần những người vượt biên trái phép qua biên giới phía nam là những người trưởng thành độc thân